Extrase din Legea Drepturilor de Autor


Extrase din Legea nr. 8 din 26.03.1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, de interes pentru realizatorii și utilizatorii de fotografie profesională.

În această pagină sunt prezentate doar cele mai importante extrase din Lege care au legătură cu fotografia. Pentru o înţelegere mai bună a contextului, va recomand să consultaţi textul integral al Legii nr 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi eventual să vă sfătuiţi cu un avocat competent.

Capitolul I: Dispoziţii introductive

Art. 1 – (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, precum şi asupra oricăror asemenea opere de creaţie intelectuală, este recunoscut şi garantat în condiţiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului şi comportă atribute de ordin moral şi patrimonial.

(2) Opera de creaţie intelectuală este recunoscută şi protejată, independent de aducerea la cunoştinţa publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar neterminată.